Προετοιμασία χωρικής ανάλυσης εικόνων


Εγκατάσταση λογισμικού

Προκειμένου να μπορέσετε να παρακολουθήσετε και να ολοκληρώσετε το πρακτικό μέρος αυτής της ενότητας θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ArcGIS και να κατεβάσετε το ArcMap σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

  • Δημιουργήστε έναν λογαρισμό ArcGIS και εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμαστική χρήση του λογισμικού για 60 ημέρες η οποία περιλαμβάνει πρόσβαση στα εξής: ArcGIS Online, ArcGIS για Desktop, ArcMap, ArcGIS Pro, επιπρόσθετες εφαρμογές έτοιμες προς χρήση.

Διαθέσιμα από: https://www.arcgis.com/features/free-trial.html

  • Κατεβάστε, εγκαταστήστε και εγκρίνετε το ArcMap with extensions. Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, θα λάβετε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με τα βήματα και τον κωδικό έγκρισης για το ArcMap. Αυτό είναι το βασικό λογισμικό που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της ενότητας.

Το ArcGIS for Desktop έχει δημιουργηθεί για το λειτουργικό σύστημα των Windows. Για να τρέξει το ArcGIS 10.x σε Apple Macintosh, ο υπολογιστής πρέπει να προετοιμαστεί για να τρέξει σε Windows ακολουθώντας μια από τις δύο επιλογές:

Επιλογή 1: Δημιουργήστε μια διπλή εκκίνηση στο Mac. Αυτό θα σας επιτρέψει να εκκινήσετε τον υπολογιστή είτε στο λειτουργικό σύστημα Mac ή στο Windows. Ο συνήθης τρόπος να το επιτύχετε αυτό είναι να χρησιμοποιήσετε το δωρεάν λογισμικό BootCamp. Διαθέσιμο στο:  http://www.apple.com/support/bootcamp/

Επιλογή 2 : Δημιουργήστε μια εικονική μηχανή στο Mac. Αυτό σας επιτρέπει να τρέξετε την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος των Windows παράλληλα με το υπάρχον λειτουργικό σύστημα Mac, και να αλλάζετε εύκολα από το ένα στο άλλο. Τυπικές επιλογές για την επιλογή της εικονικής μηχανής είναι τα λογισμικά με απαιτούμενη άδεια Parallels ή VMware.

H ESRI έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις επιλογές εδώ. Όταν διαμορφώσετε τα Windows, με όποια από τις δύο επιλογές, δώστε προσοχή στις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του ArcGIS. 

 

Δεδομένα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την πρώτη ενότητα του εργαστηρίου και ότι έχετε γεωαναφέρει όλα τα αρχεία του φακέλου Δεδομένα_Εκμάθησης, υποφάκελοι V1-V8. Μετονομάστε τα αρχεία εικόνας με τρόπο που το κάθε σετ εικόνων να αντανακλά την ταυτότητα (ID) του δημιουργού τους [π.χ. τα αρχεία του υποφακέλου V1 δημιουργήθηκαν από τον επισκέπτη με αριθμό #1, και επομένως θα πρέπει να ονομαστούν αντίστοιχα V(1), V(2),....V(n)]. Έπειτα εξάγετε τις εικόνες από τους ξεχωριστούς φακέλους τους και δημιουργήστε ένα φάκελο με όλες τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της χωρικής ανάλυσης. 

Last modified: Monday, 15 January 2018, 5:29 PM