Εργασία γεωαναφοράς εικόνων

Προαιρετική εργασία

Χρησιμοποιείστε μια ομάδα εικόνων αρχείου προκειμένου να εφαρμόσετε τη μη αυτοματοποιημένη προσέγγιση γεωαναφοράς που διδαχθήκατε σε αυτή την ενότητα. Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες με βάση την ειδικότητα και την προηγούμενη εμπειρία σας, καθώς και κάποιες σχετικές με ένα θέμα που μελετάτε σε άλλο μάθημα, ή κάποιες που σας ενδιαφέρουν γενικά. Αν δεν έχετε ένα σετ εικόνων διαθέσιμο μπορείτε να επισκεφτείτε ένα αποθετήριο πολιτιστικού υλικού (π.χ. Europeana Collections) και να βρείτε εκεί μια συλλογή εικόνων με την οποία μπορείτε να δουλέψετε.