Εισαγωγή στη Χωρική Ανάλυση Εικόνων

Δουλεύετε με ψηφιακές εικόνες σε κάποιον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών; Θα σας ενδιέφερε να διερευνήσετε τις χωρικές ιδιότητες των δεδομένων σας αλλά δεν γνωρίζετε πως να το κάνετε; Ή ίσως απλά το θέμα σας κινεί την περιέργεια. Το παρόν εργαστήριο σκοπεύει να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τεχνολογικές μεθόδους και τα τεχνικά προσόντα που απαιτούνται για τη χωρική διερεύνηση συνόλων αρχείων εικόνας και απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε ερευνητές και επαγγελματίες διαφόρων κλάδων των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών.