Bevezetés

A kurzus leírása

Ez a kurzus bemutatja azokat az elméleteket, gyakorlatokat és módszereket, amelyeket a bölcsészettudományokban használnak a szövegek kódolása, kutatása, megőrzése és online terjesztése érdekében. A középpontban a szövegkódolás módszere áll, amely az XML (eXtensible Markup Language) jelölőnyelvet és a TEI által kialakított sémát alkalmazza.

Bár léteznek más módszerek is a szöveges adatok tárolására, megőrzésére és terjesztésére (például a relációs adatbázis), ez a kurzus nem tér ki ezekre a módszerekre, hanem a szövegkódolás történeti hátterére és felhasználási módjaira összpontosít. Emellett tartalmaz gyakorlati feladatokat is, amelyek lehetővé teszik az elméleti anyagok gyakorlását.

A kurzus három fő részből áll, amelyek további leckékre vannak bontva:

  • Az első rész a szövegtudomány, a modellezés és a jelölőnyelvek bevezetését tartalmazza: mit jelentenek ezek a fogalmak, milyen történeti háttérrel rendelkeznek, valamint bemutatásra kerül néhány felhasználási módjuk és jellemzőik is. Ez a rész az XML kialakulására, felépítésére és formájára összpontosít, valamint a kurzus további részében használt TEI szabványra.

  • A második rész részletesebben mutatja be az XML-t, annak építőelemeit, szabályait és szerkezetét. Ez a rész bevezeti a séma és a DTD fogalmát és feladatokkal illusztrálja, hogy hogyan lehet egy XML dokumentumot DTD segítségével modellezni.

  • A harmadik rész lehetőséget biztosít a korábban megtanult ismeretek alkalmazására. A TEI Útmutató rövid áttekintésével kezdődik, valamint két feladattal, amelyek a korábban tanult elvek gyakorlati alkalmazására szolgálnak.

A kurzus készítői

Susan Schreibman a Maynooth Egyetem Digitális Bölcsészeti professzora, és az An Foras Feasa, - az egyetem Bölcsészettudományi Kutatóintézetének - igazgatója. Ő a koordinátora a #dariahTeach konzorciumnak. Már évek óta részt vesz a TEI közösség életében: tagja volt a konzorcium igazgatótanácsának és a műszaki tanácsnak is. Schreibman professzor a The Versioning Machine megalkotója és szerkesztője, amely képes különböző verziójú kódolt szövegek összehasonlítására és megjelenítésére a TEI Apparatus fejezetében leírtak alapján.

Roman Bleier PhD fokozatot szerzett digitális művészet és bölcsészetből, illetve középkori történelemből a dublini Trinity College egyetemén. Itt Szent Patrik leveleinek digitális kiadásán dolgozott, amelynek alapjául a levelek TEI-ben kódolt diplomatikus átírását vette. Disszertációját a Royal Irish Academy-n végzett korábbi munkája ihlette, ahol a „St Patrick Confessio HyperStack Project” tagja volt. Roman jelenleg DixIT posztdoktori munkatárs a Gráci Egyetemen, ahol kutatási témája a „Kanonikus hivatkozások és a digitális kiadások fenntarthatósága”. Továbbá a The Versioning Machine műszaki szerkesztője, valamint tagja az Institute for Documentology and Scholarly Editing-nek (IDE).

Köszönetnyilvánítás

A kurzus készítői köszönettel tartoznak Conor Ryannek, aki hozzájárult a kurzus fejlesztéséhez a Maynooth Egyetem digitális bölcsészet MA képzése során; Shane McGarrynek, a Maynooth Egyetem digitális művészet és bölcsészet doktori kandidátusának, aki egy korai fókuszcsoportos felmérést vezetett a kurzussal kapcsolatban, amely felbecsülhetetlen értékű visszajelzést nyújtott a fejlesztéshez, valamint felügyelte Conor Ryan munkáját.

Köszönjük továbbá Seamus Callagy, Mei Dong, Michelle Doran, és Mariana Sylivrili értékes észrevételeit a kurzus korai tesztelése folyamán.

Last modified: Sunday, 18 February 2018, 10:07 PM